Απάντηση στην Ερώτηση για τον Αστυνομικό Σταθμό Νέας Καλλίστης Ροδόπης

Απάντηση έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αν. Δημοσχάκης για το θέμα της κατάργησης του Αστυνομικού Σταθμού Νέας Καλλίστης Ροδόπης.Ο Υπουργός είχε ερωτηθεί αν προτίθεται να επανεξετάσει την διατήρηση του Αστυνομικού Σταθμού Νέας Καλλίστης Ροδόπης, εξαιτίας της αύξησης της εγκληματικότητας αλλά και του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής. Επιπλέον ρωτήθηκε αν προτίθεται να προχωρήσει στην αναβάθμιση του Αστυνομικού Σταθμού σε Αστυνομικό Τμήμα ή να εγκαταστήσει το νέο θεσμό του Τοπικού – Κοινοτικού Αστυνόμου ,ώστε να καλυφθούν με πληρότητα οι αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής. Στην απάντησή του το Υπουργείο ενημερώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψιν πληθυσμιακά, γεωμορφολογικά κι εγκληματολογικά δεδομένα, η περιοχή θα αστυνομεύεται από το Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής, απορρίπτοντας ουσιαστικά &  όλες τις εναλλακτικές προτάσεις !

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με την Ερώτηση

http://www.parliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/9945734.pdf

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με την Απάντηση

http://www.parliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9978192.pdf