Για πρώτη φορά επιτεύχθηκε συμφωνία για τα πνευματικά δικαιώματα ανάμεσα στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και στον οργανισμό διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων “Αυτοδιαχείριση”

Συμφωνία συνεργασίας win-win, που θα επιφέρει επιτέλους ηρεμία στον ταραγμένο χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων σύναψαν η Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση», σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων,
που είναι υπόχρεοι πληρωμής πνευματικών δικαιωμάτων, θα καταβάλλουν λιγότερα χρήματα, ενώ οι δικαιούχοι δημιουργοί θα εισπράττουν περισσότερα από όσα όταν το χώρο καταδυνάστευε η ΑΕΠΙ. Οι αμοιβές καθορίζονται με υποχρεωτική διαπραγμάτευση, γεγονός που κατέληξε σε ένα αμοιβολόγιο δίκαιο και κοινά αποδεκτό. Ενημερωτικά, η «Αυτοδιαχείριση» συγκεντρώνει μεγάλο μέρος με πλούσιο ρεπερτόριο των ενεργών Ελλήνων δημιουργών, μουσικοσυνθετών-στιχουργών, καθώς και μουσική όλων των απαιτήσεων και μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε καμία νομική ενέργεια εναντίον των χρηστών, ενώ περιοριζόταν σε ένα προσιτό αμοιβολόγιο δημοσιευμένο και σε μία ευγενική ενημέρωση των χρηστών. Η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση ισχύει για 1 χρόνο με συνεκτίμηση και διόρθωσή της μόνο με την αριθμητική αύξηση των μελών-δημιουργών και του γενικού ρεπερτορίου της «Αυτοδιαχείρισης», αλλά και τη συνεκτίμηση του αριθμού των συμβολαίων με τους χρήστες. Επίσης, η «Αυτοδιαχείριση» θα χορηγεί δωρεάν σε όλα τα μέλη των Επιμελητηρίων, που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό, κωδικό με 12 θεματικά μουσικά προγράμματα, με υπηρεσίες streaming 24 ώρες το 24ωρο, όλη την εβδομάδα, το οποίο θα ανανεώνεται συνεχώς. Τα μέλη των Επιμελητηρίων πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα στο Επιμελητήριο, που ανήκουν, τουλάχιστον για το τρέχον έτος. Τα Επιμελητήρια θα δίνουν ενημερότητα και κωδικό τραπέζης της «Αυτοδιαχείρισης», όπου θα κατατίθενται τα χρήματα του πνευματικού προϊόντος, που θέλουν τα μέλη μας να αξιοποιήσουν για λογαριασμό τους. Επίσης, θα τους χορηγείται κωδικός έδρας μητροπολιτικού ή επαρχιακού Δήμου – χωριό, υπόλοιπη επικράτεια, ώστε να καταθέτουν τα αντίστοιχα ποσά της διαπραγμάτευσης. Η «Αυτοδιαχείριση» είναι υποχρεωμένη να αποστέλλει στα μέλη των Επιμελητηρίων παραστατικό είσπραξης, το οποίο θα αποτελεί και την άδεια αξιοποίησης του συγκεκριμένου πακέτου διαπραγμάτευσης.

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News