Την σύνδεση του με την τοπική κοινωνία δείχνει για μία ακόμη φορά το Δημοκριτείο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εκφράζει την συμπαράστασή του στο νησί της Σαμοθράκης.Θέλοντας να συμβάλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση των καταστροφών που υπέστη εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών,  με ομόφωνη απόφαση κατά την συνεδρίαση της  Συγκλήτου την 28η Σεπτεμβρίου 2017 αποφάσισε να αποστείλει κλιμάκιο από έμπειρους επιστήμονες της ακαδημαϊκής κοινότητας του, την Τρίτη 3 και Τετάρτη 4 Οκτωβρίου2017 προκειμένου να συνδράμουν στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των καταστροφών και την άμβλυνση των επιπτώσεων στην κοινωνική και οικονομική ζωή του νησιού.Τον συντονιστή της αποστολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Φώτιο Μάρη θα συνοδεύουν τα μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής,Καθηγητής κ. Αλέξανδρος Κοκκάλης. Αν. Καθηγητής κ.Κωνσταντίνος κ. Χαλιορής, και ο Αν. Καθηγητής κ. Παράσχος  Μελίδης.