Δημοτική παράταξη Μαρωνείας – Σαπών Αλληλεγγύη – Ανάπτυξη – Ανανέωση ζητά την δημουργία Κτηματογραφικού γραφείου στις Σάππες

Η Δημοτική παράταξη Μαρωνείας – Σαπών Αλληλεγγύη – Ανάπτυξη – Ανανέωση απέστειλε ερώτημα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρο Κοντονή με κοινοποίηση στον Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη και στους Βουλετές της Ροδόπης σχετικά με το θέμα της κατάργησης των υποθηκοφυλακείων και την δημιουργία νέων Κτηματολογικών γραφείων ζητώντας από τον Υπουργό να μεριμνήσει για την ύπαρξη κτηματολογικού γραφείου στις Σάππες σε συνέχεια του ήδη λειτουργούντος υποθηκοφυλακείου.Αναλυτική η ερώτηση αναφέρει τα εξής:

“Όπως πληροφορηθήκαμε με το νέο νομοσχέδιο καταργούνται τα υποθηκοφυλακεία της χώρας και δημιουργούνται 13 Κτηματολογικά Γραφεία καθώς και 184 υποκαταστήματα που ανάμεσα στα άλλα θα έχουν και τις αρμοδιότητες των μέχρι σήμερα λειτουργούντων υποθηκοφυλακείων. Στις Σάπες λειτουργεί εδώ και πολλές δεκαετίες υποθηκοφυλακείο το οποίο προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο κράτος και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Όπως πληροφορηθήκαμε όμως στο νέο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται η λειτουργία παραρτήματος Κτηματολογικού Γραφείου στην έδρα του δήμου Μαρωνείας Σαπών.

-Επειδή κάτι τέτοιο θα συντελέσει στην περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής και στην μεγαλύτερη ταλαιπωρία των πολιτών ολόκληρης της επαρχίας Σαπών με 30.000 κατοίκους

-Επειδή οι ιδιαιτερότητες του τόπου επιβάλλουν τη στήριξή του και όχι την αποψίλωση του από υπηρεσίες.

-Επειδή θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας (εργαζόμενοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λοιπά καταστήματα) στην πόλη των Σαπών.

-Και επειδή σε άλλους νομούς, στις δεύτερες πόλεις , προβλέπεται η δημιουργία παραρτήματος Κτηματολογικού Γραφείου.

Παρακαλούμε θερμά να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη λειτουργία ενός τέτοιου παραρτήματος και στις Σάπες ως συνέχεια του ήδη λειτουργούντος υποθηκοφυλακείου.”