ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΚΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Προέδρου κα. Μουσταφά Ογλού Σιμπέλ και του Επιστημονικά Υπευθύνου κ. Εσαγιάν Γκάρο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Ροδόπης ΄΄ ΟΡΦΕΑΣ΄΄ και του κ. Φιλιππίδη Γεωργίου  Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΄΄ Σισμανόγλειο΄΄ , το οποίο από φέτος είναι και μέλος της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας του Κέντρου Πρόληψης ΄΄ΟΡΦΕΑΣ΄΄.Στη συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο φορέων σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προς αυτή την κατεύθυνση συναποφασίσθηκε υλοποίηση του σεμιναρίου ΄΄ Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία και την Πρόληψη των εξαρτητικών συμπεριφορών ΄΄ στο Δημόσιο ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής .Το εν λόγω σεμινάριο θα υλοποιηθεί από την Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης ΄΄ΟΡΦΕΑΣ΄΄ και θα απευθύνεται και στα δύο έτη σπουδών  του Δ. ΙΕΚ.