Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ο Κομοτηναίος Δήμαρχος Γιώργος Πετρίδης φιγουράρει στην πρώτη θέση δημοτικότητας σε σχέση με τους άλλους Δημάρχους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά την δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία “ΚΑΠΑ Research” για λογαριασμό της εφημερίδας “Νέα Εγνατία”. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 13 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2017 με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 972 ατόμων που επιλέχθηκαν με την μέθοδο της πολυσταδιακής δειγματολειψίας με χρήση “quata” ως προς την γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία και με απόκλιση σφάλματος 3,1% με διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

Οι πολίτες απάντησαν σε ερωτήσεις της έρευνας που αφορούσαν το πόσο ικανοποιημένοι είναι από τη ζωή στην περιοχή όπου κατοικούν, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής τους, καθώς επίσης σε ποιο βαθμό είναι ικανοποιημένοι από τον Περιφερειάρχη, τους Βουλευτές και τους κατά τόπους Δημάρχους.

Στο απόσπασμα της έρευνας που παρουσιάστηκε στο «CenterNews», περιλαμβάνονται από τον Νομό Ροδόπης οι απαντήσεις των πολιτών για τον Δήμαρχο Κομοτηνής Γιώργο Πετρίδη. Όπως διακρίνεται στο γράφημα, θετικές και μάλλον θετικές είναι οι γνώμες του 48,5% των ερωτηθέντων, ενώ οι  αρνητικές και μάλλον αρνητικές περιορίζονται στο 46,5%. Ο κ. Πετρίδης εμφανίζεται να απολαμβάνει τα μεγαλύτερα ποσοστά δημοφιλίας μεταξύ των συναδέλφων του από την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη και την Καβάλα.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Βαγγέλης Λαμπάκης έρχεται δεύτερος με 45% θετικές και μάλλον θετικές γνώμες και 43,5% αρνητικές και μάλλον αρνητικές. Ακολουθεί η Δήμαρχος Καβάλας κ. Δήμητρα Τσανάκα με 39% θετικές και μάλλον θετικές γνώμες και 43,5% αρνητικές και μάλλον αρνητικές. Τελευταίος μεταξύ των τεσσάρων έρχεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, που χαίρει της θετικής ή μάλλον γνώμης του 37,5% των ερωτηθέντων, αλλά την ίδια στιγμή ένα ποσοστό της τάξης του 45,5% απαντάει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.