ΤΑΞΗ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΑΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Από το Δήμο Κομοτηνής καλούνται οι συγγενείς των θανόντων  των οποίων η διάρκεια  ταφής πρόκειται να  ξεπεράσει μέσα στο έτος  που εκδίδεται  η ανακοίνωση  αυτή, το δικαίωμα πενταετούς  ταφής και  δεν έχουν προβεί στην αγορά του τάφου, να προσέλθουν στο γραφείο διοίκησης  του κοιμητηρίου εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία  δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης , για την τακτοποίηση της υπόθεσής τους, αυτής της ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΑΦΟΥ ή ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΟΣΤΩΝ  διαφορετικά  η Υπηρεσία μας  θα προβεί  σε αναγκαστική εκταφή σύμφωνα  με τις διατάξεις του   Ν.445/68 περί λειτουργίας  κοιμητηρίων  και τον κανονισμό λειτουργίας  του Δήμου Κομοτηνής (αρίθμ. 113/2013 Α.Δ.Σ). Επίσης καλούνται  οι  συγγενείς των θανόντων που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές  εκκρεμότητες τους  σχετικά με το τέλος χρήσης  ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ,  να προσέλθουν στο  γραφείο  διοίκησης του  κοιμητηρίου  εντός  (2) μηνών  από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης , διαφορετικά η Υπηρεσία μας σύμφωνα με τον  κανονισμό λειτουργίας  του Δήμου Κομοτηνής θα  προβεί  σε τοποθέτηση  των οστών  στο χωνευτήρι.