ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ “MEDICINET II”

Ξεκινάει η υλοποίηση του έργου “ΜediciNET II: Προάγοντας την υγεία σε επιτυχημένη βάση: Ενισχύοντας τη συνεργασία των νοσοκομείων σε επείγοντα περιστατικά». Είναι ένα διασυνοριακό έργο υγείας που θα υλοποιηθεί από Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» και Νοσοκομείο Multi-profile Ηospital for Active Treatment “Dr. Atanas Dafovski” AD που βρίσκεται στο Kardzhali της Βουλγαρίας.
Το έργο MediciNet II αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου διασυνοριακού έργου Medici Net Ι που εστίασε στην έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών της διασυνοριακής περιοχής
Ελλάδας – Βουλγαρίας με έμφαση στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα, αποσπώντας τον τίτλο «Έργο Βέλτιστης Πρακτικής». Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», ως επικεφαλής εταίρος, στοχεύοντας στη βελτίωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην περιοχή της Ροδόπης και του Kardzhali. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο περιλαμβάνει δράσεις προμήθειας σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, εκπαιδεύσεις προσωπικού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού.
Με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94€ εκ των οποίων 776.297,90€ διατίθενται για το Γ.Ν. Κομοτηνής, το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Ιnterreg V-A
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Η επίσημη παρουσίαση του θα γίνει την Τρίτη 16 Ιανουαρίου στην κοινή συνέντευξη τύπου που θα δοθεί απο τους δύο εταίρους προκειμένου να ενημερώσουν αναλυτικά για την δράση αυτή