ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Πολύ σημαντική διάκριση για τον Έβρο η αναγνώριση και ένταξη με υπουργική απόφαση του ελαιόλαδου της Μάκρης Αλεξανδρούπολης, στον κατάλογο των προστατευόμενων προϊόντων ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και ο συνεταιρισμός ελαιοπαραγωγών Μάκρης κατέθεσαν έναν ολοκληρωμένο και άρτιο φάκελο με αποτέλεσμα να γίνει αποδεκτό το αίτημα τους για την ένταξη του προιόντος στην ονομασία προέλευσης ΠΟΠ.Το επιτευγμα αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στο εξαιρετικο λάδι που παράγεται στην Μάκρη.  Τώρα πλέον απομένει και η τυπική έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Ε.Ε. για να προστεθεί και το ελαιόλαδό, στον ευρωπαϊκό κατάλογο ΠΟΠ με την ονομασία που θα χρησιμοποιείται διεθνώς: «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ».