ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ερώτηση είχε κατατεθεί στις 21 Δεκεμβρίου, από τον Βουλευτή Ροδόπης Ιλχαν Αχμετ  μεταξύ των άλλων υπουργείων και  στον υπουργό Εσωτερικών για τα θέματα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Ροδόπης στην οποία περιλαμβανόταν δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, Νίκου Τσαλικίδη, ότι «θα πρέπει επιτέλους να δοθούν χρήματα και αρμοδιότητες από την κεντρική κυβέρνηση για την αντιπλημμυρική προστασία και θωράκιση της Ροδόπης και επίσης ότι θα πρέπει οι αρμοδιότητες των αντιπλημμυρικών έργων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία να περάσουν στις Περιφέρειες και στους Δήμους ώστε υπάρξουν έμπρακτα αποτελέσματα με την εφαρμογή τους», λάβαμε απαντήσεις από τον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, τις οποίες και παρουσιάζουμε σήμερα στα ΜΜΕ της περιοχής.

Στην απάντησή του ο κ. Σκουρλέτης υποστηρίζει ότι μόνο για το έτος 2017 κατανεμήθηκε από τους ΚΑΠ  για κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων στους δήμους της Ροδόπης το ποσό των 2.252.790 ευρώ. Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει στην απάντηση του ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (νυν Συντονιστή), «να ανατίθενται αρμοδιότητες μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης αντιπλημμυρικής προστασίας στους οικείους ΟΤΑ Α και Β βαθμού ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το υπό μελέτη υδατόρεμα», ενώ προαναγγέλλει ότι το θέμα των αρμοδιοτήτων θα είναι μεταξύ αυτών που θα εξετασθούν στην επικείμενη αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για την Τ.Α.

Ταυτόχρονα ο κ. Σκουρλέτης με την απάντησή σου στην ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης, κάνει λόγο για ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για το 2018, το οποίο θα έχει ως στόχευση, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση μικρών αντιπλημμυρικών έργων,  θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τα ΠΕΠ και θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. «Ο στοχευμένος αυτός δανεισμός», σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, «δεν θα αποπληρώνεται από τους δήμους που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

Ιλχάν Αχμέτ: «Επείγει η αντιπλημμυρική θωράκιση της Ροδόπης και όχι ο καταμερισμός ευθυνών. Η κυβέρνηση οφείλει να δράσει αποτελεσματικά και τότε θα κριθούν οι εξαγγελίες Σκουρλέτη»

«Είναι καλοδεχούμενες όλες οι πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην εξεύρεση πόρων από την Τ.Α. για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Όμως, ο επείγον χαρακτήρας αυτών των έργων σε περιοχές με τεράστια ελλείμματα υποδομών και δεκάδες ιρλανδικές διαβάσεις όπως είναι η Π.Ε. Ροδόπης, δεν μπορούν να περιμένουν μεγάλες περιόδους ωρίμανσης αφενός και αφετέρου δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνονται μπαλάκι αντιπαραθέσεων ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού και την κεντρική εξουσία.

Κοινή διαπίστωση των χρόνων της κρίσης είναι ότι από την μια πλευρά η Τ.Α. εύλογα αναζητά πόρους και θεσμικό οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων και από την άλλη η κεντρική κυβέρνηση συνήθως αναλώνεται σε πολλά λόγια και αναποτελεσματικούς μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς».