ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε τους πίνακες των αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 10 ατόμων στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Η πρόσληψη αφορά συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

Στην ανακοίνωση της ΠΑΜΘ:

«Εγκρίνουμε στο σύνολό τους τα 1/16-01-2018, 2/17-01-2018, 3/18-01-2018 και 4/22-01-18 Πρακτικά της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ. Δ.Δ.242/12-01-2018 απόφασή μας για την κατάρτιση των πινάκων αποτελεσμάτων της αρ. ΣΟΧ 2/2017 Ανακοίνωσης της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με την αρΔΔοικ243/12-1-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματέως της ΠΑΜΘ καθώς και τους επισυναπτόμενους ανά κωδικό θέσης από 22-01-2018 πίνακες α) κατάταξης- βαθμολογίας και β)απορριπτέων ως και τους εκ των πρώτων-σε συνάρτηση με τη σειρά προτίμησης των υποψηφίων -προκύπτοντες πίνακες προσληπτέων:

Δείτε τους πίνακες με ένα κλικ εδώ.