“ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ” ΔΗΛΩΣΕ Η ΦΕΛΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ

Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου σχετικά με το θέμα της έλειψης πετρελαίου θέρμανσης στις σχολικές μονάδες δημοσιοποίησε η μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Κομοτηνής “Εμείς η πόλη” δια χειρός της επικεφαλής της Φελίνας Καζάκου. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

“Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μονοπώλησε το ενδιαφέρον και συζητήθηκε εκτενώς το θέμα, που θέσαμε προ ημερών σχετικά με την αδυναμία της επαρκούς θέρμανσης των σχολικών μονάδων.Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η διοίκηση του Δήμου όσο και ο προμηθευτής παραδέχτηκαν την ύπαρξη προβλημάτων στην προμήθεια σχολικών μονάδων με πετρέλαιο. Κατεύθυνση των μελών της παράταξής μας ήταν να δοθεί μια ευκαιρία στον προμηθευτή, προκειμένου να διευθετήσει το θέμα εντός των επόμενων ημερών.

Με πρόταση μου, ζητήθηκε η καταγραφή όλων των αναγκών εκ μέρους της διοίκησης και η δέσμευση του προμηθευτή πως θα υπάρξει πλήρη κάλυψη αυτών, καθώς οι ανάγκες για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και πετρελαίου κίνησης είναι πιθανόν να είναι μεγάλες για το επόμενο δίμηνο.

Η Διοίκηση του Δήμου και ο  προμηθευτής έθεσαν εαυτούς,  προ των ευθυνών τους σχετικά με την διαχείριση του θέματος αλλά και την αντιμετώπιση των υπαρχουσών και μελλοντικών αναγκών εφόσον γίνει πλέον καταγραφή και σωστός προγραμματισμός αντιμετώπισης αυτών.Ο προμηθευτής μας διαβεβαίωσε, πως δε θα υπάρξουν άλλα προβλήματα και οι προμήθειες θα επανέλθουν στην κανονική τους ροή.

Αρχή μας είναι, η στήριξη στο μέτρο του δυνατού και κοινώς αποδεκτού, της τοπικής επιχειρηματικότητας, οπότε και δε θα προχωρούσαμε σε έκπτωση του εργολάβου χωρίς να του δοθεί η ευκαιρία να επανορθώσει σύμφωνα και με τις συμβατικές  του υποχρεώσεις, καθώς αυτό θα σήμαινε την καταστροφή μιας τοπικής επιχείρησης.

“Εμείς, παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος ώσπου αυτό  να επιλυθεί, χωρίς επιπλέον, επιβάρυνση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είμαστε πάντα δίπλα στους δημότες μας και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε.” Καταλήγει  η ανακοίνωση της κας Καζάκου