ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟΠΗ & ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

Η αποκλίσεις στις προγνώσεις του καιρού ακόμη και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξαιτίας της έλλειψης μετεωρολογικού σταθμού στο περιφερειακό διαμέρισμα της Ροδόπης έδωσε την έμπνευση στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης να σκεφτεί και να υλοποιήσει ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών.

Μετά από δοκιμές και πράξη στην Ξάνθη όπου ήδη λειτουργεί ένας μετεωρολογικός σταθμός το ΔΠΘ σκέφτηκε να αναπτύξει ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών στην Θράκη βοηθώντας τους κατοίκους της περιοχής να ενημερώνονται έγκυρα για τον καιρό. Ένα δίκτυο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τους αγρότες, οι εργασίες των οποίων εξαρτώνται άμεσα από τα καιρικά φαινόμενα, τους κτηνοτρόφους καθώς και τα όργανα της πολιτικής προστασίας, για λήψη μέτρων τα οποία έχουν ως σκοπό την προστασία των πολιτών.

Τα ευρήματα μάλιστα και η βάση δεδομένων του σταθμού, θα παρέχονται ελεύθερα online στον κάθε πολίτη. Τη σύναψη προγραμματικής σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του ΔΠΘ ενέκρινε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο, όπου εισηγήθηκε το θέμα ο αντιπρύτανης οικονομικών του πανεπιστημίου Φώτης Μάρης.

Το κόστος εγκατάστασης σύμφωνα με το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στις 9.550 €.  Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από δύο εκπροσώπους του ΔΠΘ με αναπληρωτές, και έναν εκπρόσωπο του Δήμου με αναπληρωτή. Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί στους 12 μήνες από την υπογραφή της.