ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΝΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “THE HEALTHY MUNICIPALITY” ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V‐A GREECE – BULGARIA 2014‐2020.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου «Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas»/«Πολιτικές βελτίωσης προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές» και ακρωνύμιο “THE HEALTHY MUNICIPALITY” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V‐A GREECE – BULGARIA 2014‐2020.

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. , επικεφαλής  Εταίρος του προγράμματος, ήταν ο διοργανωτής της εναρκτήριας Συνάντησης  (kick off meeting) στα γραφεία της Εταιρείας στην Κομοτηνή με την συμμετοχή των εταίρων της Κοινοπραξίας.

Μέσα από την υλοποίηση του έργου επιχειρείται η ανάπτυξη μιας πολιτικής πρόληψης για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ στον τομέα της υγείας με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή έκτακτων περιστατικών, αλλά και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων απομονωμένων περιοχών και όχι μόνο. Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται  δέσμη ενεργειών και δράσεων στην κατεύθυνση συγκρότησης ενός ευρέος δικτύου υποστήριξης για την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή  του τοπικού πληθυσμού σε προληπτικές εξετάσεις από την περιοχή στόχου στα δύο κράτη υπό την αιγίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την παρακολούθηση της κατάστασής των ασθενών και για την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικού προβλήματος με απόλυτη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του κάθε ασθενούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η σημασία της πρόληψης (ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε δομές υγείας) είναι ιδιαίτερα σημαντική για κάθε είδους ασθένεια, ενδημική και μη, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας ως ένας έγκαιρος και αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης τυχόν νοσημάτων σε πρόωρο στάδιο το οποίο θα κρίνει σε καταλυτικό βαθμό και την μετέπειτα πορεία του ασθενούς.

Διάρκεια έργου: 24 μήνες

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από Ε.Ε και 15% από εθνικούς πόρους.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ:

  1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΝΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)
  2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  3. Δήμος Αρριανών
  4. ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
  5. Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης – TRANSCOOP
  6. Regional Health Inspectorate – Haskovo
  7. Association of Rhodope Municipalities– Smolyan
  8. Municipality of Krumovgrand
  9. Municipality of Momchilgrad