25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΠΘ

25 χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το γεγονός αυτό εκδόθηκε ένας αφιερωματικός τόμος με τίτλο: «Διεπιστημονικές διαδρομές από το παρόν στο παρελθόν. Αφιερωματικός τόμος για τα 25 χρόνια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας» ο οποίος θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 22 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Τμήματος, Παναγή Τσαλδάρη 1.

Την επιμέλεια του συγγράμματος αυτού είχαν ο Μανόλης Γ. Βαρβούνη, Γεώργιος Χρ. Τσιγάρα και Ελπίδα Κ. Βόγλη, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Στον τόμο παρουσιάζονται, εκτός από το Εισαγωγικό σημείωμα των επιμελητών και το Χρονικό του Τμήματος, εικοσι μία επιστημονικές μελέτες στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Οι μελέτες υπογράφονται από τα μέλη ΔΕΠ και από υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος. Οι επιστημονικές αυτές συμβολές δεν εντάσσονται σε μια ενιαία θεματική ενότητα, αλλά εγκαινιάζουν μια νέα διεπιστημονική συζήτηση, αποτελούν έναν ελεύθερο διάλογο των συγγραφέων που ξεκίνησε μεταξύ των καθηγητών, των λεκτόρων και των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την ίδρυσή του.

Στον τόμο αυτό καταγράφονται οι διαφορετικές επιστημονικές διαδρομές που ακολουθούν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, δηλαδή η Ιστορία και η Εθνολογία. Ειδικότερα, παρουσιάζονται επιστημονικές εργασίες που σχετίζονται με την ιστορία, την αρχαιολογία, τη γραμματεία και την ιστορία της τέχνης της προϊστορικής, της αρχαίας, της βυζαντινής, της νεότερης και σύγχρονης εποχής. Παράλληλα, δημοσιεύονται μελέτες σχετικές με τη λαογραφία, την ανθρωπολογία και την κοινωνική ανθρωπολογία, το Βαλκανικό ισλάμ, την ιστορία της εκπαίδευση, τη δημογραφία και την ψυχολογία.

Με τον τρόπο αυτό το γενικό θέμα που προοδευτικά αναδείχτηκε σε κοινό τόπο μελέτης και ερευνητικό εφαλτήριο αυτού του τόμου αποτελεί τη «συνάντηση» στο παρόν ενός μεγάλου φάσματος ερευνητικών ανασυνθέσεων του παρελθόντος, οι οποίες εκπορεύονται από διαφορετικά θεωρητικά πρίσματα, υλοποιούνται με ποικίλα μεθοδολογικά εργαλεία αλλά κατά κανόνα απαντούν σε σύγχρονα και αλληλένδετα ερωτήματα.

Στόχος του μετά χείρας συλλογικού τόμου είναι να αναδείξει τα όρια ή τα περιθώρια και παράλληλα την αναγκαιότητα και την ωφελιμότητα της συνεργασίας ανάμεσα στις διαφορετικές επιστήμες που εστιάζονται στη διερεύνηση και ανασύνθεση της καθημερινής κοινωνικής πραγματικότητας του παρελθόντος.