ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ο Δήμος Κομοτηνής ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου ότι μπορούν να απευθύνονται  στην Διεύθυνση Κοινωνικών πολιτικών στην Φιλικής Εταιρείας και Φιλίππου, για το εφάπαξ επίδομα για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στον κο Οικονομίδη Δημήτριο και στο τηλέφωνο 25310-22535.