ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ

Το Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 στις 19.00, η Ευρωβουλευτής κ. Σοφία Σακοράφα, προσκεκλημένη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ., θα μιλήσει με θέμα: Η Ελλάδα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ρόλος και δυνατότητες. Θα προηγηθεί σύντομη ομιλία της Προέδρου του Τμήματος Αν. Καθηγήτριας Μαρίας Δημάση με θέμα: Η πολυχρωμία της Θράκης: προκλήσεις και προοπτικές.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιδρύματος Παπανικολάου στην Κομοτηνή.