ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΑ ΝΗΠΕΙΑ ΤΟΥ 13 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Βιωματικό μάθημα μαθηματικών σε συνδυασμό με τον χορό πραγματοποιήθηκε στο 13ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής. Η θέληση των εκπαιδευτικών να προσφέρουν στα παιδιά γνώσεις με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας δημιουργώντας ερεθίσματα βιωματικά και προσφέροντας την χαρά της μάθησης στους μικρούς μαθητές είναι πολύ σημαντικό γεγονός για την πνευματική τους εξέλιξη. Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός Αννα Τουμπαλίδου σε συνεργασία με την καταξιωμένη καθηγήτρια χορού και ιδιοκτήτρια της σχολής χορού Χοροτάξιο Γιούλη Ιωαννίδου δίδαξαν στους μικρούς μαθητές πως μπορεί να συνδυαστεί ο χορός με τα Μαθηματικά και πως μπορούν συνδυάζοντας αυτά τα δύο να αποτυπωθούν στον “γραπτό” λόγο.