ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το “σχέδιο κανονισμού κοινόχρηστων χώρων” του Δήμου Κομοτηνής από την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018. Το σχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.komotini.gr    και οι δημότες θα μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τυχόν προτάσεις επί του σχεδίου έως τις 20-06-2018, ημέρα Τετάρτη.