Επείγουσα ανάγκη η αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Εγνατίας Οδού  στη Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης-  Συνάντηση...
Οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό...