Στις εγκαταστάσεις της Ποτοποιίας Οινοποιίας Θράκης βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ....