Ο Δήμος Κομοτηνής γνωστοποιεί ότι θα διατεθούν δέκα(10) εγκρίσεις συμμετοχής στην Χριστουγεννιάτικη αγορά του Δήμου...
Δύο ημέρες συναντήσεων και διεκδικήσεων, με σημαντικά αποτελέσματα και οφέλη για τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, είχε...