Το περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να συσταθεί ένας φορέας περιφερειακής «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» στην Περιφέρεια...