Με ένα λογότυπο συμβολικό, ιδιαίτερο και πολύ ευρηματικό εμφανίζεται η νέα δημοτική παράταξη "ξε-κίνημα για...