Μετά τον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων η "Περιφερειακή Σύνθεση" με τον Επικεφαλής της Χριστόδουλο...