Συνάντηση με τον Πρόεδρο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., Αναπληρωτή Καθηγητή   κ. Χαζάκη Κωνσταντίνο...