Σημαντικές πληροφορίες για το συντονισμό, τη συνεργασία και τις πρακτικές στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από...