Συντάκτης: Diavlos 92.4

Κλιμάκιο της Διοίκησης του Πειραματικού Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της «Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Θράκης...