Ετικέτα: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Η δίχρονη ολιγωρία του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων οδήγησε το Δημοτικό Συμβούλιο στην χθεσινή έκτακτη...
Ένα μεγάλο κύκλο εργασιών πραγματοποιεί τα τελυεταία χρόνι η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμασνικής Περιουσίας στα μειονοτικά...