Ετικέτα: ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών γνωστοποιεί, κατόπιν υποδείξεων της Διαχειριστικής αρχής και του συντονιστή εταίρου  για την...
Τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα πραγματοποιήθηκε στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής από τις...